BASES A/S | Lollandsvej 11C | 5500  Middelfart | T: +45 6340 1020 | M: info@bases.dk


Reglementer og nyttige links

Garager og carporte m.v. - Bygningsreglement 2010 (Uddrag)

Bygningsreglementet, der trådte i kraft december 2010, indeholder bestemmelserfor, hvordan der kan opføres garager, carporte, udhuse, drivhuseog lignende mindre bygninger i tilknytning til fritliggende og helteller delvis sam men byggede enfamiliehuse samt sommerhuse i sommerhusområder.
Disse bestemmelser gælder, hvis kommunalbestyrelsen ikke i en lokalplaneller en byplanvedtægt har fastsat bestemmelser, der er anderledes endbygningsreglementets. I så fald gælder lokalplanen eller byplanved tægten.Lokalplaner og byplanvedtægter kan normalt findes på kommunenshjemmeside.Nyttige Links:

Garager og carporte m.v. - Bygningsreglement 2010 (PDF)

Energi Styrelsen - Byggearbejder, der kan opføres uden tilladelse og anmeldelse

Ansøgning om byggetilladelse


Copyright © BASES 2013 | Design by Decor Web | Om anvendelse af Cookies